online casino cambodia

Kilenc videó modul – 10 órányi előadás Integrál Elmélet
Bevezetés az AQAL világába

Napról napra többen ismerik fel az emberiség haladó gondolkodói közül, hogy
a XX. század végén egy alapvetően új világszemlélet bonakozott ki, amelyet
az elméletalkotók az integrál jelzővel jellemeznek elsősorban. Az integrál elmélet miközben meghaladja az összes eddigi paradigmát, magába foglalja azokat.
A legújabb személyiségfejlődés elméletek szerint a transzperszonális, tehát
a személyiséget meghaladó tartományba ez az új, összegző, szintetizáló világlátás vezet át. Az integrál elmélet ismerete, illetve az integrál világlátással való azonosulás a transzcendálás elengedhetetlen feltétele. Az előadássorozat követi
az integrál elmélet öt fő elemét, ezek a felébredés, a felnövés, a megtisztulás,
a megnyílvánulás és a típustanok.

Az előadássorozat a Jóga és Önismeret Központban tartott előadások felvétele. 
Az utolsó négy előadás a járvány miatt webinár formátumban került rögzítésre.

A vetített prezetáció diái a tanfolyamból letölthetők. A tanfolyam moduljai végén játékos kvízkérések megválaszolásával az ismeretek átismételhetők.

Az előadássorozat hozzáférése külön is, és az anyagot részletesen tartalmazó könyvvel együtt is megrendelhető.

Az előadások rövid leírásai, időtartamai és betekintő videói:

A 6. alkalom ingyenes felvétele teljes hosszban megtekinthető!

1. Bevezető előadás

Mi az integrál? – A posztmodern paradigma – Ken Wilber és öt alkotói korszaka (56:16)

Az első előadásban részletesen szó lesz az integrál szemlélet lényegéről, a megelőző világnézeteket bennfoglaló, azoktól való eltérésének jellemzőiről. Az integrál szemlélet megértését nagyban segíti az integrál világlátást közvetlenül megelőző, posztmodern korszellem ismerete. Ezért ennek a ma még kevéssé reprezentált gondolkodásmódnak az ismertetésére is sor kerül. Ken Wilber amerikai filozófus munkássága alapvetően meghatározta az integrál filozófia megszilárdulását. Az első, bevezető előadásban sor kerül Wilber alkotói szakaszainak ismertetésére is.

2. Tudatállapotok

Tudatállapotok – Tudatállapot szintek – Megfigyelő Pontok (56:46)

Az integrál elmélet öt fő alkotó eleme közül az első a felébredés. Az integrál elmélet ezt a fogalmat használja a spirituális ösvények leírására. Az integrál elméletalkotók több Nagy Hagyományt részletesen tanulmányozva  olyan közös elemeket találtak, amelyek függetlenek a tanítások keletkezési idejétől és helyétől. Az összes tanítás a tudatállapotokkal kapcsolatos gyakorlatokról és élményekről ad részletes útmutatót. A második előadás a modern tudomány eredményeit is bennfoglaló ismertetést ad a tudatállapotokról és a gyakorlással megerősített tudatállapot szintek

3. Tudatstruktúrák I.

Tudatstruktúrák – Spiráldinamika I.
1. rész: (52:34), 2. rész: (41:11)

A harmadik előadás a pszichológiai kibontakozás, a felnövés témáját tárgyalja. A felnövést a tudat struktúráinak tudományos kutatása alapján, egy százötvenéves tudományág, a fejlődéspszichológia eredményei alapján fedezzük fel napjainkban is. Az integrál elmélet többszáz fejlődésmodellt foglal magába, amelyeket fejlődésvonalaknak nevez. Az egyik legismertebb fejlődésvonal az értékrendek fejlődése, amelynek leíró elmélete a Spiráldinamika modellje. Clare Graves pszichológus professzor kutatásai alapján kidolgozott modellt mutatjuk be két előadásban.

4. Tudatstruktúrák II.

Spiráldinamika II., Jean Gebser világnézetek-, Susanne Cook-Greuter Egófejlődés modellje (1:39:09)

A negyedik előadás folytatja a pszichológiai kibontakozás, a felnövés témáját. A Spiráldinamika modellje az értékrendek fejlődését írja le. Az ötödik szint ismertetésével folytatódik ez a videó. Az előadásban Bemutatjuk Jean Gebser világnézetek fejlődési valamint Susanne Cook-Greuter egófejlődési modelljét.

5. Négy kvadráns

AQAL, Holonok, Holarchiák, a 4 Kvadráns Modell (1:13:44)

Az  ötödik előadás Ken Wilber integrál elméletének filozófiai alapjait mutatja be. A holisztikus világnézeten alapuló szemlélet a négy kvadráns modell segítségével biztosítja az integrál értékrend keretrendszerét. Az előadásban szó lesz az AQAL modellről, a négy kvadráns modell, a szintek és a fejlődésvonalak integrációjáról is.

 

6. Koronavírus 4Q

A négy kvadráns modell és a koronavírusjárvány (1:13:54)

Ingyenes webinár. A teljes felvétel itt is megtekinthető!

A hatodik előadásban, ami egy élő webinár felvétele, átismételjük az integrál elmélet négy kvadráns modelljét és kísérletet teszünk a koronavírus járvány aktuális eseményeinek vizsgálatára e modell segítségével.

7. Wilber-Combs mátrix

Holonok típusai, Integrál Módszertani Pluralizmus. Wilber_Combs mátrix (1:41:11)

A hetedik előadást a koronavírus járvány miatt ismét webinár felvételről adjuk közre. Bemutatjuk a négy kvadráns modell továbbfejlesztését, Ken Wilber Integrál Módszertani Pluralizmus elméletét. Szó lesz a holonok típusairól, amely témában az integrál szakmai világban heves viták zajlanak jelenleg is. Ismertetésre kerül az emberi tudatosság két dimenziós modellje, amelyet Ken Wilber és Dr. Alan Combs a 2000 évek elején közel egyidőben publikált. A Wilber-Combs mátrix az emberi tudatosság terét modellezi, a pszichológiai és a spirituális kibontakozás összefüggéseit írja le.

 

8. Tipusok

Karaktertípusok – Enneagram – Pszichopatológiák kialakulása (2:07:17)


A nyolcadik előadást a koronavírus járvány miatt webinár felvételről adjuk közre. Az előadás az integrál elmélet tipustan részét mutatja be. Néhány régebbi tipustan bemutatása után részletesen szó lesz az enneagram misztikát és pszichológiát is magába foglaló tipológiai rendszeréről valamint patológiás folyamatképződés két jellemzőjéről, a fixációról és az allergiáról.

9. Intimitás - szeretet

Szeretet – Intimitás – Szerelem (1:43:06)

kilencedik előadás egy konkrét példán az AQAL keretrendszer alkalmazását mutatja be. Egy szakdolgozat témája volt a szeretet, és a téma kidolgozása során újabb összefüggések tárultak fel. Olyan fogalmak kerültek új megvilágításba mint az intimitás és a szerelem. Ennek a munkának rövid ismertetése zárja az előadássorozatot.

A Videótanfolyam hozzáférése a könyvből