online casino cambodia

A könyvről

Integrál Elmélet
Bevezetés Ken Wilber AQAL világába

A könyv első része: Az integrál hajnala: a posztmodern – Ken Wilber öt alkotói korszaka – A Feljlődés két útja: a Felnövés és a Felébredés – A Tudatállapotok – A Tudatstruktúrák – Fejlődésvonalak –Susanne Cook-Greuter egófejlődés modellje – Grawes/Beck/Cowen Spiráldinamika modellje – Jean Gebser világnézetek modellje – A Holisztika – Wilber-Combs Mátrix – A Személyiség Tipusai

 

A könyv második része: Integrálszerelem (javított kiadás) 

Néhány téma a korábbi kötetből:

Az intimitás fejlődésvonala

A “működő szeretet” arcai

A szerelem az emberi történetében

A szerelem a wilberi 4 kvadránsban

A földi és égi szerelem

Az erotika mint az emberi létezés teremtő ereje

Márkus Tamás Integrál Elmélet című könyve egy ragyogó lehetőség mindenkinek, aki Ken Wilber bölcseleti rendszerével, gondolataival, ember- és világképével szeretne ismerkedni. A huszadik század vége felé üstökösként jelent meg Ken Wilber tudattana, amely tartalmazza a létező bölcseleti rendszerek tudat elméleteit, és amely által egy használható tudatstruktúra és tudatállapot rendszer született. A nyugati gondolkozásból hiányzó integrál tudatosság fogalmazódott meg így, amely magában foglalja a sok ezer éves keleti tudattanokat, és a nyugati, szintén régi ezoterikus igazságokat is, egy integrált, követhető rendszerben. Wilber megközelítése a mai ember számára óriási lehetőséget biztosít, hogy értse világát, gondolatait és önmagát, hogy ne zuhanjon bele az elidegenedés mocsarába és identitása elszakadhasson a fogyasztói társadalom lehetetlenségeitől.

Márkus Tamás írása tökéletesen és követhetően tükrözi az integrál elmélet szokatlan, de mély igazságait. Eredeti művek alapján a szerző részletesen összefoglalja az integrál elmélet legfontosabb téziseit. A szerző igyekszik a tömörség mellett az érthetőségre is hangsúlyt helyezni. A könyv első harmadát kezdőknek érdemes mondatról-mondatra megérteni és elhelyezni meglévő ismereteibe. Sokszor találkozik az olvasó merész állításokkal, amelyek eddigi hiedelmeit próbára tehetik, és kondicionáltságát változásra serkenthetik. A tudatstruktúrák ismertetése hiánytalanul magában foglalja a jelenleg intenzíven kutatott és gyarapodó fejlődéslélektani kutatásokat, és azokat egy jól követhető szisztematikus rendszerben taglalja. A szerző részletesen ismerteti a tudat rejtett térképeit, amellyel kifogyhatatlan tárhelyet biztosít a Mindfulness gyakorlatokhoz és a személyiség önismereten alapuló felnövéséhez. Eredeti módon ismerteti a személyiségfejlődésből leszakadt fixálódott és disszociált részek patológiáját és a terápiájukkal kapcsolatos lehetőségeket.

A könyv kitűnősége a holisztikus és integrál tudatstruktúra magával ragadó ismertetése és ezt követően a transzperszonális tudatstruktúrák bemutatása. Számomra, mint gyakorlati módosult tudatállapotot rendszeresen használó pszichoterapeutának, a könyv legfontosabb része a tudatállapotok ismertetése. Kiemelten hasznos a tréningezett tudatállapotok fogalmának tisztázása és a felébredés szintváltásainak, a valóság nézőpontjainak érthetővé tétele. Leírásra kerül a Wilber-Combs mátrix és a fejlődés kettős súlypontja. Elgondolkodásra késztet a megismerés pluralizmusának kibontása.

A szerző könyve második részében ismerteti az intimitás fejlődésvonalát, a „működő szeretet” sokszínűségét. A negyedik rész a szerelem integrál megközelítését tükrözi, a földi és az égi szerelem részletes leírását olvashatjuk a műben. A párkapcsolatokban megjelenő szeretet, szerelem, intimitás részletes kifejtésre kerül a wilberi tanok alapján. Javaslom a könyv elolvasását, megértését és a tartalmának kontemplálását minden olyan embernek, aki fejlődni szeretne, önmagát valamint szűk és tág környezetét szeretné jobban megérteni, és tudatosabban élni életét.

Dr. Daubner Béla, pszichiáter, kiképző pszichoterapeuta

Tartalomjegyzék

Mintaoldalak

A Videótanfolyam hozzáférése a könyvből